Orkesten

Iedere woensdagavond spelen er twee repetitie-orkesten. Dat doen ze in 'De Wiekslag' aan de Korhoenlaan 6 in Ede. Het aspirantenorkest repeteert van 19:00 uur tot 19:30 uur, het studieorkest repeteert van 19:45 tot 21:00 uur.

Aspirantenorkest

Dit orkest is bedoeld voor:

- beginnende muzikanten ongeacht leeftijd. Meestal is er na een jaar muziekles voldoende vaardigheid opgebouwd om in dit orkest te beginnen samen te spelen.

- muzikanten die na enige tijd hun instrument weer gaan bespelen.

Meestal spelen we korte, makkelijk in het gehoor liggende stukken waarin de muzikant geprikkeld wordt z’n niveau te verbeteren. De samenstelling van dit orkest wisselt naar gelang de doorstroming. Op eigen aangeven kunnen muzikanten doorstromen naar het studieorkest.

Het aspirantenorkest repeteert ieder woensdagavond van 19:00 uur tot 19:30 uur.

Studieorkest

De meeste muzikanten van dit orkest zijn doorgestroomd vanuit het aspirantenorkest. Muzikanten die al enige ervaring hebben kunnen direct invoegen. We spelen vlot in het gehoor liggende harmoniemuziek waarin alle muziekinstrumenten tot hun recht komen. Het orkest biedt alle mogelijkheden voor het behalen van het A-diploma.

Het studieorkest repeteert iedere woensdagavond van 19:45 tot 21:00 uur.